?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Lai Jaunais gads nes daudz laimes, prieka un panākumu!

22.12.2017

           

            Esam nonākuši 2017.gada nogalē un gaidām 2018., Latvijas simtgades gadu. Gaidot to atnākam, varam atskatīties uz aizejošo gadu, jo tas ir bijis interesants – ir aizvadītas pašvaldību vēlēšanas, ievēlēta jauna dome, deputāti. Ir dažādas domas, kā novadam attīstīties, kādā veidā risināt jautājumus. Tomēr visi deputāti kopā strādā tā, lai iedzīvotāji mūsu novadā justos un dzīvotu labi, domātu, kā palikt mājās, nevis meklētu darbu un izaicinājumus citur. Mēs paši spējam radīt un daudz paveikt, lai ģimenes te var attīstīties, lai būtu darba un atpūtas iespējas, lai varētu domāt par nākotni.

            Šajā gadā ir daudz darīts, lai sagatavotos intensīvai Eiropas Savienības (ES) fondu apguvei dažādās programmās, ieguldot pašu un ES līdzekļus. Neapšaubāmi, šiem darbiem būs ilglaicīga nozīme. Tie plānoti tā, lai mēs būtu efektīvāki, ekonomiskāki.

   Daudz ir darīts projektēšanas jomā. Ir noslēgti līgumi par vairākiem projektiem, kas tiks īstenoti jau nākamajā gadā – ceļu remonti, skolēnu dienesta viesnīcas būvniecība, kultūras nama rekonstrukcija. Ceru, ka Latvijas simtgadi varēsim sagaidīt atjaunotā kultūras namā. Tāpat nākamajā gadā ir plānots pabeigt Dobeles Mūzikas skolas projektu. Notiks Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas atjaunošana un jaunbūve. Arī Spodrības un Lauku ielas remontdarbus nākamgad nodomāts īstenot, tāpat, kā virkni lauku ceļu atjaunošanu. Ir veikti priekšdarbi pils kapelas būvniecībai. Šajā vietā jau ir iebūvēts gāzes vads, lai kapelas ēkai nodrošinātu apkuri. Turpināsim darbu arī pie pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” ēkas atjaunošanas - šajā iestādē ir nepieciešama rekonstrukcija vēl vienam korpusam, arī Aizstrautnieku “Gaismiņās” plānoti ēkas atjaunošanas darbi.  

Veicamo darbu apjoms ir liels, tāpēc noteikti būs jāuzrauga būvniecības process. Lai iecerētais rit pēc plāna un celtniecībai pietiek jaudas. Gan pašvaldība, gan kapitālsabiedrības darbosies vienoti, lai šie projekti tiktu veiksmīgi īstenoti.

            Esam iedeguši Ziemassvētku eglīti, gaidām sniegavīru ierašanos. Nākamais ir olimpiskais gads, un arī sniegavīri gatavojas šim notikumam. Tas viss kopā radīs noskaņu, ka pilsēta gaida Ziemassvētkus un Jauno Gadu ar cerību, ticību un mīlestību par visu to, kas ikvienam sirdī un dvēselē tuvs. Lai piepildās visas lietas, ko esam cerējuši un kas mums ir nepieciešams, lai varam dzīvot laimīgi un ar prieku, gaidot Latvijas simtgadi!

            Novēlu visiem saticību un mīlestību ģimenē! Stipras ģimenes ir stipras valsts un novada pamats. Ja mēs uz labestības pamatiem būvēsim savu nākotni, tad rezultāts un sasniegumi neizpaliks, un būs gandarījums par paveikto. Lai Jaunais gads nes daudz laimes, prieka un panākumu! Lai mēs visi jūtamies laimīgi, ka šajā brīdī dzīvojam šeit, Dobeles novadā, Latvijā!

Andrejs Spridzāns
Dobeles novada domes priekšsēdētājs