?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Sociālais dienests izsludina projektu konkursu

06.03.2017

Dobeles novada domes komisija finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajā un veselības nozarē izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā.
Projekta realizēšanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.novembrim.
Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa 550.00 EUR.
Projektus iesniegt laikā no 2017.gada 13.marta līdz 24.martam plkst.16.00 Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē.
Ar jauno Nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanas  kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā (23.02.2017.lēmums Nr.43/2) var iepazīties šeit>  un Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē.

Sīkāka informācija:
Vilma Grīnvalde, tālr.63781195
lietvedības sekretāre