?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Sociālais dienests īsteno ERAF projekta aktivitāti kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai

05.12.2019

27. novembrī, turpinot darbu pie Eiropas Reģionālā attīstības fonda „Interreg Latvija – Lietuva” projekta aktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas - Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas - ieviešana” īstenošanas, notika kārtējā Dobeles novada Sociālā dienesta darba grupas sanāksme, kuras ietvaros veiktas diskusijas un izvirzīti uzdevumi, lai attīstītu un uzlabotu iestādes vadību, darbību un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

ERAF projekta aktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas - Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas - ieviešana” tiek īstenota, lai veicinātu organizācijas attīstību un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Šī metodika palīdz sociālo pakalpojumu sniedzējiem veikt darbības pašnovērtējumu – objektīvi paskatīties uz esošo situāciju, ieraudzīt organizācijas stiprās puses un pilnveidojamos aspektus. Labāka vadības kvalitāte aizvedīs organizāciju pie labākas pakalpojuma kvalitātes.
Lai īstenotu projekta aktivitāti, Sociālais dienests ir izveidojis darba grupu no iestādes dažāda līmeņa speciālistiem, un profesionālu atbalstu sniedz sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas procesu konsultante/lektore Ilze Kurme.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv