?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldība rīko izsoli

31.07.2017

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2017. gada 13. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

  • Zemesgabalu “Sidrabes” Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 3,6874 ha platībā (kadastra Nr. 4646 001 0132) par  sākumcenu 28 350,00 euro, solis 200,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 2835,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
  • Zemesgabalu Ūdens iela 13A Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 0,3024 ha platībā (kadastra Nr. 4646 001 0196) par  sākumcenu 4000,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 400,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17, Dobelē,  darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.