?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldība rīko izsoli

10.05.2017

Dobeles novada pašvaldība 2017.gada  10.maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē  pārdod:

  • neizīrētu dzīvokli Nr.8 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 76,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 769/14066 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0104 001 008) par izsoles sākumcenu 2000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017.gada 8.maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
     
  • telpu-istabu Nr.46 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā 13,3 kv.m. platībā un pie telpas-istabas piederošās kopīpašuma 133/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4652 006 0113 001 046) par izsoles sākumcenu 400,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017.gada 8.maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 40,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
     
  • zemesgabalu “Jaunzemnieki 270”, Auru pagastā, Dobeles novadā, 1267 kv.m. platībā (kadastra Nr. 4646 012 0277) par izsoles sākumcenu 2000,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017.gada 8.maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
     

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.