?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē pārdos nekustamo īpašumu

28.12.2017

Dobeles novada pašvaldība 2018.gada 14.  februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē  pārdod:

 

dzīvokli Nr.13 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 48,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 481/25619 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0053 001 013) par  sākumcenu 3400,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 12.februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 340,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

dzīvokli Nr.2 “Sparīši”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 18,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 180/1252 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr. 4680 900 0195 0187) par  sākumcenu 450,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 12.februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 45,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

zemesgabalu “Veczemnieki 235”, Auru pagastā, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4646 011 0254) 1113 kv.m. platībā  par  sākumcenu 2800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 12.februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.
Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.