?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē pārdos nekustamo īpašumu

07.11.2017

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2017. gada 13. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

  • dzīvokli Nr.22 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 42,1 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 421/8953 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0099 001 022) par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
  • dzīvokli Nr.5 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 40,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 406/5119 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4672 005 0195 001 005) par  sākumcenu 1900,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
  • dzīvokli Nr.1 “Aptieka” Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 21,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 215/2500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4672 005 0210 001 001) par  sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
  • zemesgabalu “Jaunzemnieki 360” Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 012 0366), 1261 m² platībā (kadastra apzīmējums 4646 012 0624) par sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
  • zemesgabalu Zemgales iela 49 Dobelē, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4601 015 5573), 1213 m² platībā par sākumcenu 6000,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 600,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
  • zemesgabalu “Sidrabes” Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 001 0132), 3,6874 ha platībā (kadastra apzīmējums 4646 001 0194) par sākumcenu 22680,00 euro, solis 200,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 2268,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
  • zemesgabalu Ūdens iela 13A Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā ( kadastra Nr. 4646 001 0196), 0,3024 ha platībā (kadastra apzīmējums 4646 001 0195) par sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2017. gada 11. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.