?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019.gada 17.jūlijā pārdos nekustamo īpašumu

03.06.2019

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019.gada 17.jūlijā plkst.14:00 pārdos nekustamo īpašumu Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē:

  • dzīvokli Nr. 29 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 44,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 447/26063 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4646 900 0579 par sākumcenu 2500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 15.jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
  • dzīvokli Nr. 51 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 28,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 281/26063 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4646 900 0578, par sākumcenu 1800,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 15.jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
  • dzīvokli Nr. 13 “Ziedugravas 7” Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 72,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 724/12518 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4680 900 0175 par sākumcenu 1500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 15.jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
  • zemesgabalu Brīvības iela 68 Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra Nr. 4601 009 8406, platība 20034 kv.m par sākumcenu 66500,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 15.jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 6650,00  euro un dalības maksa 50,00 euro.
  • nekustamo īpašumu “Puķukalni”, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un zemesgabala 0,57 ha platībā (kadastra Nr. 46460080208) par sākumcenu 12000,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 15.jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1200,00  euro un dalības maksa 50,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst.8:00 līdz 17:00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Mūsu rekvizīti:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94UNLA0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

Apmaksu garantējam pēc Jūsu saņemtā rēķina.

 

Pašvaldības izpilddirektors A.Vilks

Persidska 63720938
inguna.persidska@dobele.lv