?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldība apbalvo

08.11.2018

Ar Dobeles novada domes lēmumu Nr. 255/13 2018. gada 8. novembrī Dobeles novada pašvaldības augstākais apbalvojums - GODA ZĪME – piešķirts:

  • dzejniecei, publicistei, bērnu grāmatu autorei un izdevējai INESEI ZANDEREI par izcilu radošo un sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu Dobeles vārda popularizēšanā;
  • Zviedrijas Engelholmas pašvaldības Sadraudzības komitejas loceklei VIVEKAI BRITZENAI (WIVECA BRITZEN) par izcilu ilggadēju sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu Latvijas un Dobeles tēla starptautiskās atpazīstamības veicināšanā;
  • skolotājai GITAI HEISTEREI par izcilu profesionalitāti un radošumu izglītības darbā Dobeles novadā.

 

Ar Dobeles novada apbalvošanas komisijas lēmumu Nr.1 2018. gada 5. novembrī Dobeles novada pašvaldības apbalvojums – ATZINĪBAS RAKSTS – piešķirts:

  • ārstei VIJAI PODNIECEI par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē Dobeles novadā;
  • Dobeles reģiona bērnu invalīdu biedrības “Laimiņa” valdes priekšsēdētājai LAILAI BRIEDEI par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām attīstībā un interešu aizstāvībā;
  • koncertmeistaram un klavierspēles pedagogam VALDIM TENSONAM par teicamu profesionālo darbību mūzikas mākslā un izglītībā Dobeles novadā.

 

Apbalvojumus pasniegs Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns svinīgā ceremonijā 2018. gada 18. novembrī plkst. 18.30 Dobeles sporta hallē.

Informē:
Dobeles novada pašvaldības Apbalvošanas komisija