?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldība apbalvo

13.11.2017

 Ar Dobeles novada domes lēmumu Nr.245/10 2017. gada 26. oktobrī Dobeles novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Goda zīme – piešķirts:

Dobeles Sporta skolas direktora vietniecei izglītības jomā, trenerei AUSMAI KAMENDEREI par mūža devumu sporta attīstībā Dobeles novadā.

 

Ar Dobeles novada Apbalvošanas komisijas lēmumu Nr.1 2017. gada 19. oktobrī Dobeles novada apbalvojums – Atzinības raksts – piešķirts:

Mežinieku pamatskolas skolotājai INETAI LEGZDIŅAI par izcilu profesionalitāti un radošumu jauniešu apmācībā;

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” ceļu nozares vadītājam VIKTORAM KAČNOVAM par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, uzturot ceļu nozari novadā.

 

Apbalvojumus pasniegs Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns svinīgā ceremonijā 2017. gada 18. novembrī plkst. 17.30 Dobeles sporta hallē.

Informē:
Dobeles novada pašvaldības Apbalvošanas komisija