?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde izsludina projektu konkursu

04.07.2017

Dobeles novada domes komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras un sporta nozarēs izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā.
Projektu realizācijas laiks no 2017.gada 1. septembra līdz 2018.gada 28.februārim.

Viena projekta atbalstāmā maksimālā summa ir:
Kultūras projektiem 600,00 EUR.
Sporta projektiem 2000,00 EUR.

Projekti jāiesniedz laikā no 2017.gada 5.jūlija līdz 25.jūlijam plkst.16.00 Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldē Brīvības ielā 17, 13.kabinetā.

Ar projektu konkursa Nolikumu par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā un Nolikumu par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību kultūras  projektiem Dobeles novadā var iepazīties Dobeles novada domes mājas lapā www.dobele.lv un Kultūras un sporta pārvaldē, Brīvības ielā 17, 13. kab., Dobelē.

Sīkāka informācija pa tālruni 63720933.
Lietvede L.Freiberga