?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada iedzīvotāji izteikuši viedokli par savu pašvaldību konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”

17.01.2020

Noslēdzoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajam konkursam “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”, tika apkopoti dati par iedzīvotāju izteikto viedokli un vērtējumu pašvaldībām. Konkursa balsojumā piedalījās vairāk nekā 300 Dobeles novada iedzīvotāji.

Iedzīvotājiem bija jāsniedz atbildes uz septiņiem jautājumiem. Aptaujā tika piedāvāti četri atbilžu varianti: apmierina, daļēji apmierina, neapmierina un nav viedokļa.

Atbildes rāda, ka Dobeles novada pašvaldības atbalstu ģimenes pieaugumam vairākums respondentu (69,30%) vērtē apmierinoši, 20,57% - daļēji apmierinoši, 1,58% - neapmierinoši, bet  8,23% respondentu nav viedokļa.

Pašvaldības nodrošināto līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 71,52% respondentu vērtē apmierinoši, arī par izglītības nodrošināšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs lielākā daļa -  82,59%  - aptaujas dalībnieku izsakās atzinīgi.

Pašvaldības līdzfinansējumu un piedāvājumu interešu un profesionālās ievirzes izglītībai 82,91% respondentu vērtē apmierinoši. Infrastruktūras pieejamību pašvaldībā apmierinoši vērtē 64,54%, 13,92% to sauc par daļēji apmierinošu, bet 21,20% respondentu tā neapmierina.

Pašvaldības nodrošināto atbalstu daudzbērnu ģimenēm 43,35% aptaujas dalībnieku vērtē kā apmierinošu, 2,85% - kā daļēji apmierinošu, bet 4,43% to ir novērtējuši negatīvi.  Savukārt  49,05% respondentu nav viedokļa šajā jautājumā.

Kopumā Dobeles novada iedzīvotāji ļoti atzinīgi ir izteikušies par novada attīstību. Aptaujas dalībnieki uzteikuši vides labiekārtošanu, izglītības nodrošināšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, interešu izglītības programmu nodrošinājumu, sabiedrisko pasākumu organizēšanu gan pilsētā, gan arī pagastos. Atbildēs iedzīvotāji mudinājuši pašvaldību labiekārtot bērnu rotaļu laukumus arī novada pagastos.

Konkursa aptaujas dati iegūti no Sabiedrības integrācijas fonda.

Informāciju sagatavoja:
Santa Savicka,
Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: santa.savicka@dobele.lv