?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada dome izsludina atklātu konkursu uz Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu

06.09.2019

Pretendentam izvirzāmās kvalifikācijas prasības:
1. augstākā izglītība: akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar augstāko izglītību pedagoģijā);
2. ir vismaz piecu gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
3.valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
4. izglītības nozares normatīvo aktu pārzināšana un orientēšanās esošajā situācijā izglītības jomā valstī;
5. vēlama pieredze projektu izstrādē un vadībā;
6. labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Pieteikumu brīvā formā, kuram pielikumā:
1. dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV),
2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
3. motivācijas vēstule ar redzējumu par izglītības sistēmas attīstību Dobeles novadā,
4. rekomendācijas un atsauksmes vēstules (nav obligātas)

jāiesniedz 20 kalendāra dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas www.dobele.lv.

Dokumentus var iesniegt personīgi Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Dobelē, Brīvības ielā 15, vai nosūtīt elektroniski parakstītus pa e-pastu: apic@dobele.lv.

Konkursa nolikums un vērtēšanas kritēriji publicēti Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 15. Uzziņas pa tālruni 63722231.