?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles kauss Taku orientēšanās 2017

17.09.2017

Taku orientēšanas pasākums notiks šo svētdien, 17.septembrī, sacensību centrs - Dobeles 1. vidusskolas foajē, Dzirnavu ielā 2, Dobelē.

Pasākumu norise:
No 11.30 – 12.00 pieteikšanās, informācija.

No 12.00 – 13.30 starts brīvā kārtībā ar vismaz 2 minūšu intervālu starp dalībniekiem.

Ap 15.30 apbalvošana.

 Pre O sacensībās ir viena distance, kuru veic visi dalībnieki. Dalībnieki netiek dalīti grupās pēc dzimuma. Sacensību dalībnieki tiek vērtēti sekojošās grupās:

AE (atklātā elites grupa) – taku orientēšanās sporta lietpratēji,

PE (paraolimpiskā elites grupa) – dalībnieki ar īpašām vajadzībām, lietpratēji,

AB (atklātā B grupa) – iesācēji vai dalībnieki ar nelielu pieredzi.

Iepriekšēja pieteikšanās pa E-pastu: prikulivars@inbox.lv vai mājas lapā www.taku-o.lv līdz 14.09.plkst.21.00.

Dalības maksa, piesakoties norādītajā laikā: EUR 3,- pieaugušajiem, EUR 1,- pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, pilna laika studentiem, invalīdiem un pensionāriem.

Piesakoties uz vietas pirms starta: EUR 5,- pieaugušajiem, EUR 3,- bērniem, skolēniem, studentiem, invalīdiem un pensionāriem.

Sacensību rīkotāji.

Biedrība „TSK Sprīdītis” , Dobelē, Ķiršu ielā 3, www.tsk-spriditis.lv .
Galvenais tiesnesis: Ivars Prikulis, prikulivars@inbox.lv , mob. 29410429.
Sacensību inspektors: Normunds Narvaišs, mob. 29553412.
Rīkotāji nodrošina pavadoņus sportistiem ratiņkrēslos tikai pēc iepriekšēja pieteikuma un saskaņošanas.
Pilns Nolikums un cita informācija: tsk-spriditis.lv