?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums

28.02.2017

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.539 (30.12.2014.) notiek: Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).
Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207), IVN veicējs – AS „Ceļuprojekts” un SIA „Latekoil”.
Ir izvērtētas divas alternatīvas trases ~10 km garumā pa Krimūnu, Auru un Dobeles pagastiem, katra ar dažādām lokālām modifikācijām, konstatēts, ka visi varianti ir īstenojami, bet identificēti no vides viedokļa vairāk un mazāk ieteicamie.
2017. gada 28. februārī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) un Dobeles novada domē ir iesniegta IVN ziņojuma aktuālā redakcija ar pieprasīto papildu informāciju.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties interneta vietnē www.latekoil.lv/Dobele.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”
kontakttālrunis 29277744