?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobele – pilsēta jauniešiem

28.06.2017

Dobelē notika divu dienu plenērs, kurā piedalījās Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, Dobeles Jauniešu dome un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Telpiskās attīstības plānošanas programmas studenti. Plenēra mērķi bija izstrādāt priekšlikumus Dobeles - pilsētas jauniešiem - attīstībai.

Organizējot plenēru, komisija vēlējās iedrošināt gan jauniešus, gan speciālistus, kas strādā ar jauniešiem vai veido pilsētvidi, uzņemties iniciatīvu un savstarpēji sadarbojoties virzīt pilsētas attīstību.

Pētījums rāda, ka patlaban jaunieši diezgan pesimistiski vērtē savas iespējas līdzdarboties politisko lēmumu pieņemšanā. Tādēļ ir būtiski veidot sadarbību veicinošu vidi, kurā jaunatne var aktīvi līdzdarboties un veidot pilsētu jauniešiem.

Plenēra organizēšana palīdzēja izzināt Dobeli, kā potenciālu vietu jauniešu aktivitātēm. Dalībnieki secināja, ka ir svarīgi veidot jaunas sadarbības formas starp izglītības iestādēm, kas apvienotu bērnus un jauniešus ne tikai no pilsētas, bet arī no pagastiem, jaunieši jāmudina uzņemties iniciatīvu un īstenot savas idejas pilsētas vides uzlabošanā un veidošanā, būt radošiem un ļauties pārmaiņām. Vide jāveido tāda, kas palīdzētu attīstīt jauniešu potenciālu un apzināt savus resursus.

Noslēgumā Dobeles Jauniešu domes jaunieši atzina, ka dalība radošajā plenērā ir bijis ieguvums, jo kalpo kā virzītājspēks un dzinulis pašiem būt aktīvākiem,  apzināt Dobeles stiprinās un vājās puses un iesaistīties savas dzīves veidošanā.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka