?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Aicinājums iesniegt pieteikumus apbalvošanai

13.09.2017

Kopš 2011. gada Dobeles novada pašvaldībā ir tradīcija, sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, 18. novembri, godināt un ar īpašu apbalvojumu -  “Goda zīmi” vai “Atzinības rakstu” - teikt paldies saviem labākajiem ļaudīm.

Kā katru gadu arī šogad aicinām novada domes deputātus, valsts un novada pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus iesniegt ierosinājumus par novada apbalvojuma „Goda zīme” un „Atzinības raksts” piešķiršanu saskaņā ar novada domes 27.10.2011. nolikumu „Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”. Ar nolikumu var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājaslapā http://www.dobele.lv/lv/municipality/documents/nolikumi  (skatīt 2011. gada nolikumus), kā arī Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), Brīvības ielā 15, Dobelē.
Apbalvojumus, par kuru piešķiršanu pēc ierosinājumu saņemšanas lems novada apbalvošanas komisija, pasniegs pašvaldības rīkotā svinīgā pasākumā.
Ierosinājumus lūdzam iesniegt APIC vai pagastu pārvaldēs līdz 1. oktobrim!

Līdz šim ar Dobeles novada apbalvojumu “GODA ZĪME” apbalvoti, skatīt šeit.
Dobeles novada pašvaldības “ATZINĪBAS RAKSTS” piešķirts, skatīt šeit.

Irēna Eidmane,
Dobeles novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas vadītāja,
Apbalvošanas komisijas locekle