?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iepirkumi

E.g., 23.11.2017
E.g., 23.11.2017
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
22.01.2010 DNP 2010/05 Krimūnu pagasta Akāciju ciema kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 10.02.2010 Pabeigts
21.01.2010 DNP 2010/04 Katlumājas un apkures montāža Auru pagasta PII "Auriņš" 12.02.2010 Pabeigts
21.01.2010 DNP 2010/03 Brīvības ielas Dobelē rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 10.02.2010 Pabeigts
20.01.2010 DNP 2010/02 Krimūnu pagasta Akāciju ciema ielu un iekškvartāla laukumu rekonstrukcija 10.02.2010 Pabeigts
20.01.2010 DNP 2010/01-ELGF Bērzes pagasta ceļa Nr. 27 "Kreijas- ceļš V - 1103" rekonstrukcija 5.16 km posmā 10.02.2010 Pabeigts

Lapas