?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iepirkumi

E.g., 20.11.2017
E.g., 20.11.2017
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
22.12.2016 DAP 2016/TI/5 UZAICINĀJUMS piedalīties SIA „DOBELES AUTOBUSU PARKS” tirgus izpētē par trīs (3) jaunu autotransporta vienību iegādi 02.01.2017 Aktīvs
25.11.2016 DNP 2016/60SP Ziemassvētku egles konstrukcijas izgatavošana 28.11.2016 Pabeigts
24.11.2016 DNP 2016/59 Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2017. gadā 06.12.2016 Pabeigts
21.10.2016 DNP 2016/57K Jauna, nelietota autotransporta iegāde Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 23.11.2016 Pabeigts
21.10.2016 DNP 2016/58K Jauna, nelietota autotransporta iegāde Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām 23.11.2016 Pabeigts
17.10.2016 DNP 2016/56 Dobeles novada Krimūnu pagasta autoceļa “Lāčgalvas-Bištēviņi” pārbūves un tilta izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 28.10.2016 Pabeigts
14.10.2016 DNP 2016/55K Divu ielu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Dobeles pilsētā 17.11.2016 Pabeigts
11.10.2016 DNP 2016/52 Dobeles novada Jaunbērzes pagasta autoceļa “Buķelis - Ielejas” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 25.10.2016 Pabeigts
11.10.2016 DNP 2016/51 Dobeles novada Bērzes pagasta autoceļa ““P97 – Vērpīši” un “Salmiņi – Virkus muiža”” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 25.10.2016 Pabeigts
11.10.2016 DNP 2016/54 Dobeles novada Annenieku pagasta autoceļa “Ļuku ceļš” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 25.10.2016 Pabeigts

Lapas