?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iepirkumi

E.g., 24.09.2018
E.g., 24.09.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
30.01.2018 DNP 2018/4K/ERAF Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve 09.03.2018 Pabeigts
23.01.2018 DNP 2018/3 Būvprojekta “Dobeles Olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūve" būvekspertīze 05.02.2018 Pabeigts
17.01.2018 DNP 2018/2 Būvprojekta “Dobeles sākumskola un sporta zāle” būvekspertīze 29.01.2018 Pabeigts
12.01.2018 DNP 2018/1 Grāmatas “Teikas par Dobeles pili” drukas pakalpojuma nodrošināšana un piegāde 25.01.2018 Pabeigts
12.12.2017 DNP 2017/44SP Penkules uz Zebrenes pagasta ceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā 05.12.2017 Pabeigts
12.12.2017 DNP 2017/47 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada Sociālo pakalpojumu centrā 29.12.2017 Pabeigts
01.12.2017 DKP 2017/7 Lietotas kravas automašīna iegāde SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” vajadzībām 12.12.2017 Pabeigts
29.11.2017 DNP 2017/46/ESF Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem 2018. gadā 14.12.2017 Pabeigts
27.11.2017 DNP 2017/45 Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018. gadā 08.12.2017 Pabeigts
31.10.2017 DNP 2017/43K/ELFLA Dobeles novada autoceļu pārbūves būvuzraudzība 24.11.2017 Pabeigts

Lapas