?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iepirkumi

E.g., 21.11.2017
E.g., 21.11.2017
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
28.02.2017 DNKSP 2017/2 Skaņu aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajos pasākumos 15.03.2017 Pabeigts
28.02.2017 DNKSP 2017/1 Gaismu aparatūras, skatuves konstrukciju un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajos pasākumos 15.03.2017 Pabeigts
28.02.2017 DNP 2017/7/ELFLA Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 15.03.2017 Pārtraukts
28.02.2017 DNP 2017/6/ELFLA Kaķenieku Sporta kompleksa atjaunošanas darbi Dobeles novadā 15.03.2017 Pabeigts
27.02.2017 DNP 2017/5 Videonovērošanas iekārtu iegāde un apkalpošana Dobeles novadā 14.03.2017 Pabeigts
27.02.2017 DNP 2017/4/ELFLA Brīvdabas estrādes izbūve Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 10.03.2017 Pabeigts
27.02.2017 DNP 2017/3 Remontdarbi Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” 10.03.2017 Pabeigts
24.02.2017 DNP 2017/2 Par malkas piegādi Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 10.03.2017 Pabeigts
24.02.2017 DNP 2017/1 Dobeles pagasta pārvaldes ēkas siltināšana, ”Gaismiņas”, Aizstrautnieki, Dobeles novads 10.03.2017 Pabeigts
30.12.2016 DNP 2016/61 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana par gājēju un veloceliņa izbūvi posmā no Elektrības ielas, Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem 13.01.2017 Pabeigts

Lapas