?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iepirkumi

E.g., 20.11.2017
E.g., 20.11.2017
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
10.05.2017 DNP 2017/16K Dobeles olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūvei būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 05.07.2017 Pabeigts
03.05.2017 DNKSP 2017/3 Telpu uzkopšana Dobeles Sporta hallē un Stadiona ēkā 17.05.2017 Pabeigts
03.05.2017 DNP 2017/15 Papildus būvdarbi Brīvības ielas posma (Bērzes upes tilts – Rūpniecības iela) un Liepājas šoseja seguma atjaunošanas būvdarbiem Dobeles pilsētā 18.05.2017 Pabeigts
27.04.2017 DNP 2017/11K Dobeles novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā atjaunošana 26.05.2017 Pabeigts
26.04.2017 DNP 2017/14 PII ,,Zvaniņš” gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana 10.05.2017 Pabeigts
26.04.2017 DNP 2017/13 Būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” ekspertīze 11.05.2017 Pabeigts
24.04.2017 DNP 2017/12SP Papildus projektēšanas pakalpojuma nodrošināšana būvprojektā “Dobeles novada Izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra būvniecība” un autoruzraudzība 03.05.2017 Pabeigts
21.04.2017 DNP 2017/10/ELFLA Gājēju un veloceliņa izbūve Dobeles novadā (posmā no Elektrības ielas Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem) 08.05.2017 Pabeigts
10.04.2017 DNP 2017/9 Vides objekts / skulptūra Latvijas simtgadei veltītā labiekārtotā laukumā Dobeles pilsētas centrā 23.05.2017 Pabeigts
24.03.2017 DNP 2017/8/ELFLA Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 10.04.2017 Pabeigts

Lapas