?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sarunu procedūra

E.g., 22.06.2018
E.g., 22.06.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
05.06.2018 DNP 2018/36SP/ERAF Par autoruzraudzības nodrošināšanu būvprojekta “Lifta izbūve Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības “Grupu dzīvokļi” ēkai” īstenošanai 29.05.2018 Pabeigts
08.03.2018 DNP 2018/12SP Sarunu procedūra “Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un mācību auditoriju jaunbūve” izmaiņām” 07.03.2018 Pabeigts
28.02.2018 DNP 2018/11SP Uzaicinājums piedalīties sarunu procedūrā "Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles pilsētas kultūras nama daļas pārbūve un bloķēta apjoma jaunbūve" izmaiņām 23.02.2018 Pabeigts
12.12.2017 DNP 2017/44SP Penkules uz Zebrenes pagasta ceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā 05.12.2017 Pabeigts
17.07.2017 DNP 2017/29SP Ārējo inženiertīklu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana Skolas ielā 2, Dobelē 07.08.2017 Pabeigts
24.04.2017 DNP 2017/12SP Papildus projektēšanas pakalpojuma nodrošināšana būvprojektā “Dobeles novada Izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra būvniecība” un autoruzraudzība 03.05.2017 Pabeigts
25.11.2016 DNP 2016/60SP Ziemassvētku egles konstrukcijas izgatavošana 28.11.2016 Pabeigts
26.04.2016 DNP 2016/18SP Izmaiņu izstrāde būvprojektā “Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana” un autoruzraudzība 11.05.2016 Pabeigts
11.04.2016 DNP 2016/4SP Izmaiņu izstrāde tehniskajā projektā “Dobeles pils kapelas rekonstrukcija un konservācija” un autoruzraudzība 25.02.2016 Pabeigts
05.04.2016 DNP 2016/10SP Izmaiņu izstrāde tehniskajā projektā “Dobeles kultūras nama daļas rekonstrukcija un bloķēta apjoma jaunbūve” un autoruzraudzība 01.04.2016 Pabeigts

Lapas