?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sarunu procedūra

E.g., 24.06.2018
E.g., 24.06.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
12.01.2016 DNP 2015/31SP Izmaiņu izstrāde tehniskajā projektā "Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas mācību korpuss" un autoruzraudzība 14.10.2015 Pabeigts
10.12.2014 DNP 2014/37 Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dobeles novada pašvaldībai 19.11.2014 Pabeigts
21.07.2014 DNP 2014/28SP-KPFI Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas autoruzraudzība 18.07.2014 Pabeigts
30.06.2014 DNP 2014/6SP „Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas autoruzraudzība” 26.03.2014 Pabeigts bez uzvarētājiem
14.05.2014 DNP 2014/9SP-ERAF "Autoruzraudzības veikšana Zaļās ielas rekonstrukcijai (posmā Krasta iela-Ķiršu iela), Krasta ielas rekonstrukcijai (posmā Zaļā iela-Skolas iela) Dobeles pilsētā" 07.04.2014 Pabeigts
15.10.2013 2013/40SP Papildus darbi lietus kanalizācijas ierīkošanai Meža prospektā,Dobelē, Dobeles novadā 14.10.2013 Pabeigts
28.06.2013 DNP 2013/24SP Koda uzturēšanas iegāde resursu vadības sistēmai Horizon Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 11.06.2013 Pabeigts
28.05.2013 DNP 2013/11SP Papildus darbi lietus kanalizācijas ierīkošanai Zaļā ielā, Dobelē, Dobeles novadā Pabeigts
23.03.2011 DNP 2011/11SP-ERAF Autoruzraudzības pakalpojums tehniskā projekta "Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Liepājas šosejai" (I kārta) un "Tilta pār Bērzes upi Dobeles pilsētā brauktuves rekonstrukcijas tehniskā projekta izs 18.03.2011 Pabeigts
04.03.2011 DNP 2011/07SP-ERAF Autoruzraudzības pakalpojums tehniskā projekta "Vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija" īstenošanai 04.03.2011 Pabeigts

Lapas