?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €

E.g., 19.01.2018
E.g., 19.01.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
19.05.2015 DNP 2015/18 Inženiertīklu un būvju Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Spodrības ielā, Dobelē 01.06.2015 Pabeigts
24.04.2015 DNP 2015/12 Dobeles novada pašvaldības gāzes katlu māju un gāzes saimniecības servisa apkalpošana 11.05.2015 Pabeigts
01.04.2015 DNP 2015/7 Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības ēkās 17.04.2015 Pabeigts
27.03.2015 DNP 2015/6 Datortīklu izveidošana un paplašināšana projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā” ietvaros 10.04.2015 Pabeigts
27.03.2015 DNP 2015/5 Zāles plāvēja iegāde Jaunbēzes pagasta pārvaldes vajadzībām 10.04.2015 Pabeigts
16.12.2014 DNP 2014/40 Dzesētavu iegāde un uzstādīšana 05.01.2015 Pabeigts
12.12.2014 DNP 2014/39 Dobeles novada ceļa Auri-Apgulde-Naudīte uzturēšana ziemas sezonā 23.12.2014 Pabeigts
08.12.2014 DNP 2014/38 Dobeles tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2015.gadā 19.12.2014 Pabeigts
20.10.2014 DNP 2014/36 Radiostaciju iegāde 31.10.2014 Pabeigts
18.09.2014 DNP 2014/35-ERAF Profesionālā datu videoprojektora un ekrāna iegāde 30.09.2014 Pabeigts

Lapas