?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €

E.g., 21.07.2018
E.g., 21.07.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
06.07.2016 DNP 2016/38 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada izglītības iestādēs 22.07.2016 Pabeigts
06.06.2016 DNP 2016/35 Videoprojektora un ekrāna iegāde Penkules kultūras nama vajadzībām 17.06.2016 Pabeigts
30.05.2016 DNP 2016/31 Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta “Meliorācijas sistēmas pārbūve īpašumos “Lielapgulde”, “Ezernieki” un “Jaundēliņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā” būvdarbiem 07.06.2016 Pabeigts
19.05.2016 DNP 2016/26 Būvprojektu ekspertīzes nodrošināšana 31.05.2016 Pabeigts
12.05.2016 DNP 2016/25 Puķu draugu saieta 2016 informatīvo materiālu druka un piegāde 24.05.2016 Pabeigts
09.05.2016 DNP 2016/24 Puķu draugu saieta 2016 reklāmas apģērbu un aksesuāru iegāde 23.05.2016 Pabeigts
29.03.2016 DNP 2016/14 Tehniskā būvprojekta izstrāde "Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā" 11.04.2016 Pabeigts
29.03.2016 DNP 2016/13 Tehniskā būvprojekta izstrāde "Brīvdabas estrādes izbūve Krimūnu pagastā, Dobeles novadā" 11.04.2016 Pabeigts
29.03.2016 DNP 2016/12 Tehniskā būvprojekta izstrāde "Aktīvās atpūtas zonas attīstība Apguldes ezera piekrastē Naudītes pagatā , Dobeles novadā" 11.04.2016 Pabeigts
16.03.2016 DNP 2016/11 Skatuves konstrukciju un aprīkojuma, gaismu aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada pašvaldības organizētajos pasākumos 01.04.2016 Pabeigts

Lapas