?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €

E.g., 20.10.2018
E.g., 20.10.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
30.12.2016 DNP 2016/61 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana par gājēju un veloceliņa izbūvi posmā no Elektrības ielas, Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem 13.01.2017 Pabeigts
24.11.2016 DNP 2016/59 Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2017. gadā 06.12.2016 Pabeigts
17.10.2016 DNP 2016/56 Dobeles novada Krimūnu pagasta autoceļa “Lāčgalvas-Bištēviņi” pārbūves un tilta izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 28.10.2016 Pabeigts
11.10.2016 DNP 2016/52 Dobeles novada Jaunbērzes pagasta autoceļa “Buķelis - Ielejas” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 25.10.2016 Pabeigts
11.10.2016 DNP 2016/51 Dobeles novada Bērzes pagasta autoceļa ““P97 – Vērpīši” un “Salmiņi – Virkus muiža”” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 25.10.2016 Pabeigts
11.10.2016 DNP 2016/54 Dobeles novada Annenieku pagasta autoceļa “Ļuku ceļš” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 25.10.2016 Pabeigts
11.10.2016 DNP 2016/53 Dobeles nov. Dobeles pag. autoceļa “Jaunļobas–Granti–šoseja “Dobele–Jaunbērze 3.km”” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 25.10.2016 Pabeigts
05.10.2016 DNP 2016/50 Dobeles novada Auru pagasta autoceļa “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 17.10.2016 Pabeigts
20.09.2016 DNP 2016/49 Multifunkcinālās druku iekārtas iegāde un piegāde 03.10.2016 Pabeigts
05.09.2016 DNP 2016/45 Ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana Dobeles novadā 16.09.2016 Pārtraukts

Lapas