?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €

E.g., 21.08.2018
E.g., 21.08.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
15.06.2017 DNP 2017/27/ESF Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem 2017.gadā 29.06.2017 Pabeigts
09.06.2017 DNP 2017/26 Interneta pakalpojumu un datu transporta līniju nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 20.06.2017 Pabeigts
01.06.2017 DNP 2017/23 Interneta pakalpojumu un datu transporta līniju nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 13.06.2017 Pārtraukts
30.05.2017 DNP 2017/22 Par tiesībām veikt Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2017. un 2018.gada pārskatu un iestāžu gada pārskatu revīzijas 12.06.2017 Pabeigts
26.04.2017 DNP 2017/13 Būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” ekspertīze 11.05.2017 Pabeigts
27.02.2017 DNP 2017/5 Videonovērošanas iekārtu iegāde un apkalpošana Dobeles novadā 14.03.2017 Pabeigts
24.02.2017 DNP 2017/2 Par malkas piegādi Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 10.03.2017 Pabeigts
30.12.2016 DNP 2016/61 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana par gājēju un veloceliņa izbūvi posmā no Elektrības ielas, Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem 13.01.2017 Pabeigts
24.11.2016 DNP 2016/59 Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2017. gadā 06.12.2016 Pabeigts
17.10.2016 DNP 2016/56 Dobeles novada Krimūnu pagasta autoceļa “Lāčgalvas-Bištēviņi” pārbūves un tilta izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 28.10.2016 Pabeigts

Lapas