?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Katoļu un Bīlenšteina ielas izbūve Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2017/37K
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
26.09.2017
Iesnieguma termiņš
02.11.2017
Informācijas atjaunošanas datums
28.12.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
12.01.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersona objekta apsekošanai:  Ceļu inženiere Lūcija Ozola, mob.tālr. 26423385

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/9pqqu55x

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL).

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Katoļu un Bīlenšteina ielas izbūve Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojektu “Katoļu un Bīlenšteina ielas būvprojekta izstrāde Dobelē” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “Projekts 3”), tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem, viss kopā – Darbi.

Līguma izpildes vieta – Katoļu un Bīlešteina ielas, Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 9 mēnešu laikā, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvdarbu uzsākšana ar 2018.gada 1.martu.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017. gada 2. novembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 2.novembrī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

 

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Ceļu būvniecības savienība "IGATE"" reģ. Nr. 41703001139
Līgumcena: 
926 192,54
Uzvarētājs 1
SIA "Ceļu būvniecības savienība "IGATE"" reģ. Nr. 41703001139
Contract amount 1
926 192,54