?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles sākumskolas pārbūves un sporta zāles (jaunbūve) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana

Iepirkuma ID
DNP 2017/32K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
04.08.2017
Iesnieguma termiņš
01.09.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu Objekta apsekošanai: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr. 63700126, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu:Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir Būvprojekta izstrāde par Dobeles  Sākumskolas ēkas pārbūvi un sporta zāles ( jaunbūve) būvniecību un autoruzraudzības nodrošināšanu saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem) un tehnisko specifikāciju, tehniskajiem noteikumiem un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.
Adrese: Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads

Konkurss tiek veikts, lai uzsāktu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālās nozīmes attīstības centros” projekta īstenošanu.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "BM - projekts" reģ. Nr. 40103196966
Līgumcena: 
66 750 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "BM - projekts" reģ. Nr. 40103196966
Contract amount 1
66 750 EUR