?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūve, bloķēta apjoma jaunbūve un apskaņošanas, apgaismošanas un skatuves mehānismu sistēmu iegāde

Iepirkuma ID
DNP 2017/38K
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
28.09.2017
Iesnieguma termiņš
23.10.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
01.11.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Aldis Blumfelds, mob.tālr. 27846819 un Lelde Klusa, mob.tālr.26673650

Apraksts

1. daļas Būvprojekts un 2.daļas Projekts pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/k6xr3sb4

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:

1.DAĻA - Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūve un bloķēta apjoma jaunbūve saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles pilsētas kultūras nama daļas pārbūve un bloķēta apjoma jaunbūve”.

2.DAĻA - Dobeles pilsētas kultūras nama apskaņošanas, apgaismošanas un skatuves mehānisku sistēmu iegāde un uzstādīšana saskaņā ar Projektu “Dobeles pilsētas kultūras nama apskaņošanas, apgaismošanas un skatuves mehānismu sistēmu projekts”.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai divām iepirkuma daļām.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017.gada 23.oktobrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 23.oktobrī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs: 
SIA "Bukoteks" reģ. Nr. 50003400281
Līgumcena: 
par iepirkuma 1.daļu: 1 286 763,37 EUR
Uzvarētājs: 
SIA "Rock Distribution" reģ. Nr. 40103206272
Līgumcena: 
par iepirkuma 2.daļu: 300 114,87 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "Bukoteks" reģ. Nr. 50003400281
Contract amount 1
par iepirkuma 1.daļu: 1 286 763,37 EUR
Uzvarētājs 2
SIA "Rock Distribution" reģ. Nr. 40103206272
Contract amount 2
par iepirkuma 2.daļu: 300 114,87 EUR