?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā

Iepirkuma ID
DNP 2017/39K
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
02.10.2017
Iesnieguma termiņš
27.10.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
21.11.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersonas, kuras sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Ceļu inženiere Lūcija Ozola, tālr. 63700105, mob.tālr.26423385, e-pasts: lucija.ozola@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai divām iepirkuma daļām, ievērojot konkursa nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 11 (vienpadsmit) iepirkuma daļās:

1.DAĻA – „Auru pagasta ceļi un ielas” (ceļi - 63,3 km, ielas – 12,722 km)

2. DAĻA – „Annenieku pagasta ceļi un ielas” (ceļi -  48.827 km, ielas – 2,404 km)

3. DAĻA – „Bikstu pagasta ceļi” (ceļi – 45.65 km, ielas – nav)

4. DAĻA – „Bērzes pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 65.84km, ielas – 10,205 km)

5. DAĻA – „Dobeles pagasta ceļi” (ceļi – 62,33 km, ielas – nav)

6. DAĻA – „Penkules pagasta ceļi” (ceļi – 46,357 km, ielas – nav)

7. DAĻA – „Jaunbērzes pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 61.806km, ielas – 4.06 km)

8. DAĻA – „Zebrenes pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 45.742km, ielas – nav)

9. DAĻA – „Krimūnu pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 39.605km, ielas – 2,54 km)

10. DAĻA – „Naudītes pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 39.951km, ielas – 3,73 km)

11. DAĻA – „Autoceļš Auri – Apgulde - Naudīte” (ceļš – 9,6 km)

Līguma izpildes termiņš: 2017.gada novembris līdz 2019.gada 1.aprīlim.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017.gada 27.oktobrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 27.oktobrī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs 5
Uzvarētājs 6
Uzvarētājs 7
Uzvarētājs 8
Uzvarētājs 9
Uzvarētājs 10
Uzvarētājs 11
Uzvarētājs: 
ZS “ARĀJI” reģ. Nr. 48501018589
Līgumcena: 
Par iepirkuma 1.Daļu: 12 455,82 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “JOŽI” reģ. Nr. 45101001791
Līgumcena: 
Par iepirkuma 2. Daļu: 9 610,08 EUR
Uzvarētājs: 
ZS “MAZPOPES” reģ Nr. 48501013331
Līgumcena: 
Par iepirkuma 3. Daļu: 9 610,08 EUR
Uzvarētājs: 
ZS “ZIEDI” reģ. Nr. 45101004937
Līgumcena: 
Par iepirkuma 4. Daļu: 6 939,35 EUR
Uzvarētājs: 
ZS “DŪZĒNI” reģ. Nr. 48501015756
Līgumcena: 
Par iepirkuma 4.Daļu: 6 939,35 EUR
Uzvarētājs: 
ZS “KALNIŅI” reģ. Nr. 48501012694
Līgumcena: 
Par iepirkuma 5. Daļu: 11 032,95 EUR
Uzvarētājs: 
ZS “KRASTIŅI” reģ. Nr. 48501019565
Līgumcena: 
Par iepirkuma 7. Daļu: 12 455,82 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “Ingleby Dobeles Agro” reģ Nr. 40003037255
Līgumcena: 
Par iepirkuma 9. Daļu: 6 227,91 EUR
Uzvarētājs: 
ZS “GUNDEGAS” reģ Nr. 58501017091
Līgumcena: 
Par iepirkuma 9. Daļu: 6 227,91 EUR
Uzvarētājs: 
ZS “ARĀJI” reģ. Nr. 48501018589
Līgumcena: 
Par iepirkuma 10. Daļu: 9 610,08 EUR
Uzvarētājs: 
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas CR reģ. Nr. 40003356530
Līgumcena: 
Par iepirkuma 11. Daļu: 24 670,50 EUR
Uzvarētājs 1
ZS “ARĀJI” reģ. Nr. 48501018589
Contract amount 1
Par iepirkuma 1.Daļu: 12 455,82 EUR
Uzvarētājs 2
SIA “JOŽI” reģ. Nr. 45101001791
Contract amount 2
Par iepirkuma 2. Daļu: 9 610,08 EUR
Uzvarētājs 3
ZS “MAZPOPES” reģ Nr. 48501013331
Contract amount 3
Par iepirkuma 3. Daļu: 9 610,08 EUR
Uzvarētājs 4
ZS “ZIEDI” reģ. Nr. 45101004937
Contract amount 4
Par iepirkuma 4. Daļu: 6 939,35 EUR
Uzvarētājs 5
ZS “DŪZĒNI” reģ. Nr. 48501015756
Contract amount 5
Par iepirkuma 4.Daļu: 6 939,35 EUR
Uzvarētājs 6
ZS “KALNIŅI” reģ. Nr. 48501012694
Contract amount 6
Par iepirkuma 5. Daļu: 11 032,95 EUR
Uzvarētājs 7
ZS “KRASTIŅI” reģ. Nr. 48501019565
Contract amount 7
Par iepirkuma 7. Daļu: 12 455,82 EUR
Uzvarētājs 8
SIA “Ingleby Dobeles Agro” reģ Nr. 40003037255
Contract amount 8
Par iepirkuma 9. Daļu: 6 227,91 EUR
Uzvarētājs 9
ZS “GUNDEGAS” reģ Nr. 58501017091
Contract amount 9
Par iepirkuma 9. Daļu: 6 227,91 EUR
Uzvarētājs 10
ZS “ARĀJI” reģ. Nr. 48501018589
Contract amount 10
Par iepirkuma 10. Daļu: 9 610,08 EUR
Uzvarētājs 11
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas CR reģ. Nr. 40003356530
Contract amount 11
Par iepirkuma 11. Daļu: 24 670,50 EUR