?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā

Iepirkuma ID
DNP 2017/39K
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
02.10.2017
Iesnieguma termiņš
27.10.2017
Informācijas atjaunošanas datums
01.11.2017
Statuss
Tiek izskatīti pieteikumi
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersonas, kuras sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu: Ceļu inženiere Lūcija Ozola, tālr. 63700105, mob.tālr.26423385, e-pasts: lucija.ozola@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai divām iepirkuma daļām, ievērojot konkursa nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 11 (vienpadsmit) iepirkuma daļās:

1.DAĻA – „Auru pagasta ceļi un ielas” (ceļi - 63,3 km, ielas – 12,722 km)

2. DAĻA – „Annenieku pagasta ceļi un ielas” (ceļi -  48.827 km, ielas – 2,404 km)

3. DAĻA – „Bikstu pagasta ceļi” (ceļi – 45.65 km, ielas – nav)

4. DAĻA – „Bērzes pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 65.84km, ielas – 10,205 km)

5. DAĻA – „Dobeles pagasta ceļi” (ceļi – 62,33 km, ielas – nav)

6. DAĻA – „Penkules pagasta ceļi” (ceļi – 46,357 km, ielas – nav)

7. DAĻA – „Jaunbērzes pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 61.806km, ielas – 4.06 km)

8. DAĻA – „Zebrenes pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 45.742km, ielas – nav)

9. DAĻA – „Krimūnu pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 39.605km, ielas – 2,54 km)

10. DAĻA – „Naudītes pagasta ceļi un ielas” (ceļi – 39.951km, ielas – 3,73 km)

11. DAĻA – „Autoceļš Auri – Apgulde - Naudīte” (ceļš – 9,6 km)

Līguma izpildes termiņš: 2017.gada novembris līdz 2019.gada 1.aprīlim.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2017.gada 27.oktobrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 27.oktobrī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

 

Pievienotie dokumenti