?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un mācību auditoriju būvniecība

Iepirkuma ID
DNP 2017/25K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
12.06.2017
Iesnieguma termiņš
27.07.2017
Informācijas atjaunošanas datums
02.07.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu:

Kontaktpersona par iepirkumu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv .

 

Apraksts

 Būvprojekts pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/ya5zsunm

Būvprojekts no 26.06.2017. pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/nuuuaagg

Iepirkums tiek veikts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un mācību auditoriju būvniecība (jaunbūve) saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un mācību auditoriju jaunbūve” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: Pilnsabiedrība  “BūveForma & MARK”).

Līguma izpildes vieta, adrese: Jāņa Čakstes iela 4, Dobele, Dobeles novads.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "BILDBERG" reģ. Nr. 43603028417
Līgumcena: 
2 225 008,65 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "BILDBERG" reģ. Nr. 43603028417
Contract amount 1
2 225 008,65 EUR