?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Auru pagasta autoceļa “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Iepirkuma ID
DNP 2016/50
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
05.10.2016
Iesnieguma termiņš
17.10.2016
Informācijas atjaunošanas datums
04.04.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
17.10.2016
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Konatktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumu par Nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv

Jautājumi par iepirkumu jānosūta uz e-pastu: laila.sereiko@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Būvprojekta izstrāde Auru pagasta autoceļa “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” un autoruzraudzības veikšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums),  Projektēšanas uzdevumu (4.pielikums), papildus iepirkumam pievienoto izvietojuma shēmu (ceļš Nr.11) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektiem (7.pielikums, 8.pielikums).

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš: 120 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas, tajā skaitā Būvprojekta saskaņošana ar visām institūcijām un Būvprojekta akceptēšana Būvvaldē.

Līguma izpildes vieta: Auri, Auru pagasts, Dobeles novads

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "BM-projekts", reģ.Nr.40103196966
Līgumcena: 
EUR 13188,00
Uzvarētājs 1
SIA "BM-projekts", reģ.Nr.40103196966
Contract amount 1
EUR 13188,00