?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 25.02.2018
E.g., 25.02.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
12.02.2018 DNP 2018/7 “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana 26.02.2018 Aktīvs
26.05.2017 DNP 2017/21 Jumta seguma nomaiņa Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas dienesta viesnīcai 09.06.2017 Pabeigts
26.05.2017 DNP 2017/20 Telpu remontdarbi Dobeles 1. vidusskolā 08.06.2017 Pabeigts
03.05.2017 DNP 2017/15 Papildus būvdarbi Brīvības ielas posma (Bērzes upes tilts – Rūpniecības iela) un Liepājas šoseja seguma atjaunošanas būvdarbiem Dobeles pilsētā 18.05.2017 Pabeigts
26.04.2017 DNP 2017/14 PII ,,Zvaniņš” gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana 10.05.2017 Pabeigts
21.04.2017 DNP 2017/10/ELFLA Gājēju un veloceliņa izbūve Dobeles novadā (posmā no Elektrības ielas Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem) 08.05.2017 Pabeigts
24.03.2017 DNP 2017/8/ELFLA Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 10.04.2017 Pabeigts
28.02.2017 DNP 2017/7/ELFLA Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 15.03.2017 Pārtraukts
28.02.2017 DNP 2017/6/ELFLA Kaķenieku Sporta kompleksa atjaunošanas darbi Dobeles novadā 15.03.2017 Pabeigts
27.02.2017 DNP 2017/4/ELFLA Brīvdabas estrādes izbūve Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 10.03.2017 Pabeigts

Lapas