?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 19.01.2018
E.g., 19.01.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
01.04.2015 DNP 2015/8 Ceļa „Druvas – Saulstari c-36” pārbūve Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā 17.04.2015 Pabeigts
19.03.2015 DNP 2015/4 Ielu apgaismojuma pārbūve Dobeles novadā 31.03.2015 Pabeigts
10.02.2015 DNP 2015/2 Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Dobeles novada PII "Zvaniņš" 23.02.2015 Pabeigts
30.01.2015 DNP 2015/1 Mobilā konteinera tipa katlumājas ar pilnībā automatizētu granulu/šķeldas apkures katla kompleksa piegāde un montāža Naudītes skolā 12.02.2015 Pabeigts
09.07.2014 DNP 2014 / 27 Dobeles pilsētas kultūras nama fasādes vienkāršotā renovācija 22.07.2014 Pārtraukts
30.06.2014 DNP 2014/25 Dobeles Valsts ģimnāzijas kāpņu remonts 14.07.2014 Pabeigts
26.06.2014 DNP 2014/24 Pirmsskolas izglītības iestādes "Jāņtārpiņš"remontdarbi 08.07.2014 Pabeigts
26.06.2014 DNP 2014/22 Jumta renovācija Dobeles Sporta skolas sporta zālei 08.07.2014 Pabeigts
29.05.2014 DNP 2014/18 Kosmētiskais remonts Dobeles 1.vidusskolas peldbaseina un sporta zāles korpusā 10.06.2014 Pabeigts
27.05.2014 DNP 2014/17 Jumta renovācija Dobeles Sporta skolas sporta zālei 10.06.2014 Pārtraukts

Lapas