?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 21.04.2018
E.g., 21.04.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
05.09.2016 DNP 2016/46 Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā 16.09.2016 Pabeigts
21.07.2016 DNP 2016/42 Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā 02.08.2016 Pārtraukts
20.07.2016 DNP 2016/41 Gājēju ietves izbūve ceļā “Auri – Apgulde – Naudīte” Dobeles novadā 02.08.2016 Pabeigts
14.07.2016 DNP 2016/40 Satiksmes drošības uzlabojumi Penkules pagastā, Dobeles novadā 2.kārta 27.07.2016 Pabeigts
06.06.2016 DNP 2016/37 Aktu zāles un skatuves atjaunošanas darbi PII “Auriņš”, Dobeles novadā 21.06.2016 Pabeigts
06.06.2016 DNP 2016/36 Remontdarbi Dobeles Kristīgajā pamatskolā 20.06.2016 Pabeigts
03.06.2016 DNP 2016/34 Remontdarbi Dobeles sākumskolā 14.06.2016 Pabeigts
03.06.2016 DNP 2016/33 Siltummezgla un apkures pārbūve Dobeles sociālo pakalpojumu centra ēkā 20.06.2016 Pabeigts
31.05.2016 DNP 2016/32 Gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana PII “Jāņtārpiņš” teritorijā 15.06.2016 Pabeigts
30.05.2016 DNP 2016/30 Remontdarbi Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš” Annenieku pagastā 06.06.2016 Pabeigts

Lapas