?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 19.01.2018
E.g., 19.01.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
03.03.2010 DNP 2010/13 Laukuma asfaltbetona seguma atjaunošana pie Bikstu kultūras nama Dobeles novadā 22.03.2010 Pabeigts
22.01.2010 DNP 2010/05 Krimūnu pagasta Akāciju ciema kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 10.02.2010 Pabeigts
21.01.2010 DNP 2010/04 Katlumājas un apkures montāža Auru pagasta PII "Auriņš" 12.02.2010 Pabeigts
20.01.2010 DNP 2010/02 Krimūnu pagasta Akāciju ciema ielu un iekškvartāla laukumu rekonstrukcija 10.02.2010 Pabeigts
20.01.2010 DNP 2010/01-ELGF Bērzes pagasta ceļa Nr. 27 "Kreijas- ceļš V - 1103" rekonstrukcija 5.16 km posmā 10.02.2010 Pabeigts

Lapas