?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 19.04.2018
E.g., 19.04.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
19.04.2018 DNP 2018/33 Gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana PII "Zvaniņš" teritorijā 08.05.2018 Aktīvs
19.04.2018 DNP 2018/32 Gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana Dobeles pilsētā 08.05.2018 Aktīvs
09.04.2018 DNP 2018/28 Teritorijas labiekārtošana Zemgales ielā 4a, Dobelē 20.04.2018 Aktīvs
27.03.2018 DNP 2018/27 Dobeles Sporta skolas fasādes un jumta atjaunošanas darbi 12.04.2018 Tiek izskatīti pieteikumi
19.03.2018 DNP 2018/18/ERAF Lifta izbūve Dobeles novada pašvaldības ēkā 05.04.2018 Tiek izskatīti pieteikumi
13.03.2018 DNP 2018/17 Dobeles pagasta pārvaldes ēkas siltināšana, ”Gaismiņas”, Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads 28.03.2018 Tiek izskatīti pieteikumi
13.03.2018 DNP 2018/16 Remontdarbi Dobelees 1.vidusskolā 26.03.2018 Tiek izskatīti pieteikumi
13.03.2018 DNP 2018/15 Remontdarbi Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” 28.03.2018 Tiek izskatīti pieteikumi
26.05.2017 DNP 2017/21 Jumta seguma nomaiņa Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas dienesta viesnīcai 09.06.2017 Pabeigts
26.05.2017 DNP 2017/20 Telpu remontdarbi Dobeles 1. vidusskolā 08.06.2017 Pabeigts

Lapas