?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 20.08.2018
E.g., 20.08.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
02.08.2018 DNP 2018/42 Papildus darbi ceļa seguma atjaunošanai projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros Miltiņu ciemā Bērzes pagastā 16.08.2018 Aktīvs
11.06.2018 DNP 2018/39/ELFLA Salas norakšana Gaurata ezerā, Dobeles novadā 22.06.2018 Pārtraukts
11.06.2018 DNP 2018/38/ELFLA Brīvdabas estrādes izbūve Penkules pagastā, Dobeles novadā 22.06.2018 Pabeigts
19.04.2018 DNP 2018/33 Gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana PII "Zvaniņš" teritorijā 08.05.2018 Pabeigts
19.04.2018 DNP 2018/32 Gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana Dobeles pilsētā 08.05.2018 Pabeigts
09.04.2018 DNP 2018/28 Teritorijas labiekārtošana Zemgales ielā 4a, Dobelē 20.04.2018 Pabeigts
27.03.2018 DNP 2018/27 Dobeles Sporta skolas fasādes un jumta atjaunošanas darbi 12.04.2018 Pabeigts
19.03.2018 DNP 2018/18/ERAF Lifta izbūve Dobeles novada pašvaldības ēkā 05.04.2018 Pabeigts
13.03.2018 DNP 2018/17 Dobeles pagasta pārvaldes ēkas siltināšana, ”Gaismiņas”, Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads 28.03.2018 Pabeigts
13.03.2018 DNP 2018/16 Remontdarbi Dobelees 1.vidusskolā 26.03.2018 Pabeigts

Lapas