?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Atklāts konkurss

E.g., 21.01.2018
E.g., 21.01.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
31.03.2011 DNP 2011/14K-ERAF Tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskā projekta izstrāde Gardenes ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai 06.05.2011 Pabeigts
29.03.2011 DNP 2011/13K Par malkas iegādi Dobeles novada pašvaldībai 06.05.2011 Pabeigts
01.03.2011 DŪ 2011/01/ERAF Būvdarbu veikšana projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā" 31.03.2011 Pabeigts
15.02.2011 DNP 2011/02K Mēbeļu iegāde pirmsskolas izglītības iestādes "Spodrība" vajadzībām 08.04.2011 Pabeigts
30.12.2010 DNP 2010/56K-ERAF Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā. Ar 2011. gada 12. janvāri izdarīti labojumi nolikumā 09.02.2011 Pabeigts
06.10.2010 DNP 2010/45K Skolēnu autobusu piegāde Dobeles novada pašvaldībai 30.11.2010 Pabeigts
22.06.2010 DNP 2010/37K Ielu un pagalmu apgaismojuma tīklu apkalpošana Dobeles novada pagastos 02.08.2010 Pabeigts
10.05.2010 DNP 2010/32K-ERAF Dobeles pilsētas vēsturiskā centra labiekārtošanas darbi 14.06.2010 Pabeigts
08.02.2010 DNP 2010/11K Malkas piegāde Dobeles novada pašvaldības vajadzībām 15.03.2010 Pabeigts
05.02.2010 DNP 2010/10K Ielu un pagalmu apgaismojuma tīklu apkalpošana Dobeles pilsētā 15.03.2010 Pabeigts

Lapas