?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iepirkumi

E.g., 23.09.2018
E.g., 23.09.2018
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
14.09.2018 DNP 2018/45 Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles novadā 27.09.2018 Aktīvs
11.09.2018 DNP 2018/43 Par Degvielas iegādi Dobeles novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 25.09.2018 Aktīvs
06.09.2018 DNP 2018/44 Papildus darbi ceļa seguma atjaunošanai projekta "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta" ietvaros Dobeles pilsētā 17.09.2018 Pabeigts
06.08.2018 APN 2018/21 Uzaicinājums piedalīties tirgus izpētē par salas daļēju izcelšanu un pārvietošanu Gaurata ezerā, Dobeles pagastā, Dobeles novadā 14.08.2018 Pabeigts
02.08.2018 DNP 2018/42 Papildus darbi ceļa seguma atjaunošanai projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros Miltiņu ciemā Bērzes pagastā 16.08.2018 Pabeigts
13.07.2018 DNP 2018/35SP/ERAF Sarunu procedūra "Par autoruzraudzības nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservācija un pārbūve" īstenošanai" 30.05.2018 Pabeigts
13.07.2018 DNP 2018/34SP Sarunu procedūra "Par Vides objekta / skulptūras Latvijas simtgadei veltītā labiekārtotā laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 10.05.2018 Pabeigts
21.06.2018 DNP 2018/41 Dobeles novada pašvaldības autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana 05.07.2018 Pabeigts
19.06.2018 DNP 2018/40K/ELFLA Autoceļa "Jaunļobas - Granti - šoseja "Dobele - Jaunbērze 3.km."" pārbūve Dobeles pagastā, Dobeles novadā 17.07.2018 Tiek izskatīti pieteikumi
11.06.2018 DNP 2018/39/ELFLA Salas norakšana Gaurata ezerā, Dobeles novadā 22.06.2018 Pārtraukts

Lapas