?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iepirkumi

E.g., 28.04.2017
E.g., 28.04.2017
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
27.04.2017 DNP 2017/11K Dobeles novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā atjaunošana 26.05.2017 Aktīvs
26.04.2017 DNP 2017/14 PII ,,Zvaniņš” gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana 10.05.2017 Aktīvs
26.04.2017 DNP 2017/13 Būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” ekspertīze 11.05.2017 Aktīvs
21.04.2017 DNP 2017/10/ELFLA Gājēju un veloceliņa izbūve Dobeles novadā (posmā no Elektrības ielas Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem) 08.05.2017 Aktīvs
10.04.2017 DNP 2017/9 Vides objekts / skulptūra Latvijas simtgadei veltītā labiekārtotā laukumā Dobeles pilsētas centrā 23.05.2017 Aktīvs
24.03.2017 DNP 2017/8/ELFLA Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 10.04.2017 Tiek izskatīti pieteikumi
28.02.2017 DNKSP 2017/2 Skaņu aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajos pasākumos 15.03.2017 Pabeigts
28.02.2017 DNKSP 2017/1 Gaismu aparatūras, skatuves konstrukciju un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajos pasākumos 15.03.2017 Pabeigts
28.02.2017 DNP 2017/7/ELFLA Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā, Dobeles novadā 15.03.2017 Pārtraukts
28.02.2017 DNP 2017/6/ELFLA Kaķenieku Sporta kompleksa atjaunošanas darbi Dobeles novadā 15.03.2017 Pabeigts

Lapas