?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2017.gads

2016.gads

2016
Pamatdokuments
28.01.2016. (ar grozījumiem 27.04.2017. un 29.06.2017.)
Pamatdokuments
Nr.16_29122016
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” (74.00 KB)
29.12.2016.
Pamatdokuments
Nr.15_29122016
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Dobeles novada pašvaldības budžets 2016.gadam”” (80.00 KB)
Ieņēmumi (63.00 KB)
Izdevumi (91.11 KB)
Ziedojumi (43.50 KB)
Nr.14_27102016
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2016.gadam'' (86.00 KB)
Ieņēmumi (56.50 KB)
Izdevumi (89.14 KB)
Ziedojumi (45.00 KB)
Uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas īstenošanu
Pamatdokuments
28.04.2016.
Pamatdokuments
Nr.11_28072016
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2016.gadam'' (67.00 KB)
Ieņēmumi (62.50 KB)
Izdevumi (85.61 KB)
Nr.9_26052016
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 25.08.2016
Ar grozījumiem 31.05.2018

Lapas