?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2016.gads

28.04.2016.
Pamatdokuments
Nr.11_28072016
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2016.gadam'' (67.00 KB)
Ieņēmumi (62.50 KB)
Izdevumi (85.61 KB)
Nr.9_26052016
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 25.08.2016
Ar grozījumiem 31.05.2018
Nr.8_26052016
Nav spēkā
Par teritorijas kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu (169.50 KB)
Saistošo noteikumu Nr. 9 projekts
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu Nr. 8 projekts
Pamatdokuments
Nr.7_28042016
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 29.09.2016
Saistošo noteikumu Nr. 7 projekts
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu Nr. 13 precizēts projekts
Pamatdokuments

Lapas