?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2010.gads

2010
Pamatdokuments
30.12.2010. (ar grozījumiem 24.02.2011., 28.04.2011., 26.10.2017.)
Pamatdokuments
23.09.2010. (ar grozījumiem 27.01.2011., 29.12.2011., 28.03.2013., 27.12.2013., 29.12.2014.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikums (214.96 KB)
27.05.2010. (ar grozījumiem 23.02.2012., 28.02.2013., 29.05.2014.)
Nav spēkā
Nolikums par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā (188.50 KB)
22.04.2010. (ar grozījumiem 31.12.2010., 29.01.2015., 25.082016.)
Pamatdokuments
25.03.2010. (ar grozījumiem 23.02.2012.)
Nav spēkā
Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā (180.50 KB)
25.02.2010. (ar grozījumiem 29.08.2013., 27.03.2014. un 29.01.2015.)
Pamatdokuments
25.02.2010.
Pamatdokuments
21.01.2010. (ar grozījumiem 25.08.2016. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments
21.01.2010. (ar grozījumiem 25.08.2016. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments

2009.gads

Nr. 18_29122009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles rajona padomes 2009.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Dobeles rajona pašvaldības budžets 2009. gadam" (0.00 KB)
Nr. 17_29122009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības budžets 2009. gadam'' (0.00 KB)
Nr. 16_21122009
Nav spēkā
Grozijumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības budžets 2009.gadam (0.00 KB)
Nr. 15_26112009
Nav spēkā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā (0.00 KB)
Nr. 14_26112009
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (0.00 KB)
Nr. 13_26112009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs" (0.00 KB)

Lapas