?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2009.gads

09.07.2009. (ar grozījumiem 27.08.2009.)
Pamatdokuments
23.07.2009. (ar grozījumiem 29.06.2017.)
Pamatdokuments
13.08.2009. (ar grozījumiem 27.02.2014. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments
27.08.2009. (ar grozījumiem 29.12.2011.)
Nav spēkā
Dobeles novada domes iepirkuma komisijas nolikums (129.77 KB)
10.09.2009. (ar grozījumiem 21.01.2010., 31.03.2011., 23.02.2012., 28.02.2013.)
Pamatdokuments
26.11.2009. (ar grozījumiem 27.06.2013., 23.04.2015., 25.08.2016.)
Pamatdokuments
2009
Pamatdokuments
Nr. 3_27082009
Nav spēkā
Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs (0.00 KB)
Nr. 2_13082009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības nolikums'' (0.00 KB)
Nr. 1_09072009
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības nolikums (0.00 KB)

Lapas