?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2017.gads

Saistošo noteikumu projekts Nr.8
Precizēts
Nr.6_28092017
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2017. gadam” (33.91 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadam (59.50 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017.gadam (128.49 KB)
Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums (13.25 KB)
Dobeles novada pašvaldības speciālais budžets 2017.gadam (12.73 KB)
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2017.gadam (12.50 KB)
28.09.2017.
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu projekts Nr.4
Pamatdokuments
Nr.2_29062017
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2017. gadam” (67.50 KB)
Ieņēmumi (59.00 KB)
Izdevumi (143.65 KB)
Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums (13.22 KB)
Ziedojumi un dāvinājumi (12.43 KB)
04.01.2017
Pamatdokuments
Nr.1_23022017
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2017.gadam (77.50 KB)
Ieņēmumi (52.50 KB)
Pamatbudžeta izdevumi (67.43 KB)
Izdevumu kopsavilkums (13.06 KB)
Speciālais budžets (13.32 KB)
Ziedojumi (11.68 KB)
Saistību apmērs (24.37 KB)
Paskaidrojuma raksts (364.99 KB)
Saistošo noteikumu projekts Nr.1
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 20.02.2017

Lapas