?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2010.gads

Nr. 4_21012010 (ar grozījumiem 18.03.2011. un 22.03.2012.)
Nav spēkā
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (217.87 KB)
Nr. 2_21012010
Nav spēkā
Kārtība kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības (0.00 KB)
Nr. 1_21012010
Nav spēkā
Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas noteikumi (0.00 KB)
2010
Pamatdokuments
30.12.2010. (ar grozījumiem 24.02.2011., 28.04.2011., 26.10.2017.)
Pamatdokuments
23.09.2010. (ar grozījumiem 27.01.2011., 29.12.2011., 28.03.2013., 27.12.2013., 29.12.2014.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikums (214.96 KB)
27.05.2010. (ar grozījumiem 23.02.2012., 28.02.2013., 29.05.2014.)
Nav spēkā
Nolikums par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā (188.50 KB)
22.04.2010. (ar grozījumiem 31.12.2010., 29.01.2015., 25.082016.)
Pamatdokuments
25.03.2010. (ar grozījumiem 23.02.2012.)
Nav spēkā
Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā (180.50 KB)
25.02.2010. (ar grozījumiem 29.08.2013., 27.03.2014. un 29.01.2015.)
Pamatdokuments
25.02.2010.
Pamatdokuments
21.01.2010. (ar grozījumiem 25.08.2016. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments
21.01.2010. (ar grozījumiem 25.08.2016. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments

2009.gads

Nr. 18_29122009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles rajona padomes 2009.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Dobeles rajona pašvaldības budžets 2009. gadam" (0.00 KB)
Nr. 17_29122009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības budžets 2009. gadam'' (0.00 KB)
Nr. 16_21122009
Nav spēkā
Grozijumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības budžets 2009.gadam (0.00 KB)

Lapas