?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2018.gads

2017.gads

2017
Pamatdokuments
Nr.12_28.12.2017.
Pamatdokuments
Nr.13_28.12.2017.
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2017. gadam”” (62.00 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadam (59.00 KB)
Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumi (182.28 KB)
Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums (13.29 KB)
Dobeles novada pašvaldības speciālais budžets 2017.gadam (13.07 KB)
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2017.gadam (12.63 KB)
Nr.9_26.10.2017
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 29.12.2017
Nr.8_26.10.2017 (preciz. 30.11.2017)
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 29.12.2017
Saistošo noteikumu projekts Nr.12.
Pamatdokuments
18.04.2017.
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu projekts Nr.9
Pamatdokuments

Lapas