?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2017.gads

Nr.9_26.10.2017
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 29.12.2017
Nr.8_26.10.2017 (preciz. 30.11.2017)
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 29.12.2017
Saistošo noteikumu projekts Nr.12.
Pamatdokuments
18.04.2017.
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu projekts Nr.9
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu projekts Nr.8
Precizēts
28.09.2017.
Pamatdokuments

Lapas