?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Saistošie noteikumi

2018.gads

2017.gads

Nr.12_28.12.2017.
Pamatdokuments
Nr.13_28.12.2017.
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2017. gadam”” (62.00 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadam (59.00 KB)
Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumi (182.28 KB)
Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums (13.29 KB)
Dobeles novada pašvaldības speciālais budžets 2017.gadam (13.07 KB)
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2017.gadam (12.63 KB)
Nr.9_26.10.2017
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 29.12.2017
Nr.8_26.10.2017 (preciz. 30.11.2017)
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 29.12.2017
Nr.6_28092017
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2017. gadam” (33.91 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadam (59.50 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017.gadam (128.49 KB)
Dobeles novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums (13.25 KB)
Dobeles novada pašvaldības speciālais budžets 2017.gadam (12.73 KB)
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2017.gadam (12.50 KB)
Nr.2_29062017
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2017. gadam” (67.50 KB)
Ieņēmumi (59.00 KB)
Izdevumi (143.65 KB)
Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums (13.22 KB)
Ziedojumi un dāvinājumi (12.43 KB)
Nr.1_23022017
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2017.gadam (77.50 KB)
Ieņēmumi (52.50 KB)
Pamatbudžeta izdevumi (67.43 KB)
Izdevumu kopsavilkums (13.06 KB)
Speciālais budžets (13.32 KB)
Ziedojumi (11.68 KB)
Saistību apmērs (24.37 KB)
Paskaidrojuma raksts (364.99 KB)

2016.gads

Nr.16_29122016
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” (74.00 KB)
Nr.15_29122016
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Dobeles novada pašvaldības budžets 2016.gadam”” (80.00 KB)
Ieņēmumi (63.00 KB)
Izdevumi (91.11 KB)
Ziedojumi (43.50 KB)
Nr.14_27102016
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2016.gadam'' (86.00 KB)
Ieņēmumi (56.50 KB)
Izdevumi (89.14 KB)
Ziedojumi (45.00 KB)

Lapas