?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Saistošie noteikumi

2014.gads

Nr.19_29122014
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2014.gadam” (0.00 KB)
Nr.17_30092014
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2014. gada 23 .janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2014. gadam" (0.00 KB)
Nr.16_29052014
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2014. gada 23 .janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2014. gadam" (137.38 KB)
Nr.15_29052014
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām" (0.00 KB)
Nr.13_29052014
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 ''Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā 2012.- 2015. gadam" (146.46 KB)
Nr.10_24042014
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ''Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas noteikumi'' (146.42 KB)
Nr.6_27022014
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" (157.58 KB)
Nr.5_27022014
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā" (145.28 KB)
Nr.4_27022014 (ar grozījumiem 29.01.2015.)
Pamatdokuments
Nr.2_23012014
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2014. gadam (0.00 KB)

2013.gads

Lapas