?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Saistošie noteikumi

2010.gads

Nr. 2_21012010
Nav spēkā
Kārtība kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības (0.00 KB)
Nr. 1_21012010
Nav spēkā
Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas noteikumi (0.00 KB)

2009.gads

Nr. 18_29122009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles rajona padomes 2009.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Dobeles rajona pašvaldības budžets 2009. gadam" (0.00 KB)
Nr. 17_29122009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības budžets 2009. gadam'' (0.00 KB)
Nr. 16_21122009
Nav spēkā
Grozijumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības budžets 2009.gadam (0.00 KB)
Nr. 15_26112009
Nav spēkā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā (0.00 KB)
Nr. 14_26112009
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (0.00 KB)
Nr. 13_26112009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs" (0.00 KB)
Nr. 7_14092009
Nav spēkā
Par Dobeles novada teritorijas plānojumiem (0.00 KB)
Nr. 5_24092009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības nolikums" (0.00 KB)
Nr. 4_10092009
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2009. gadam (0.00 KB)
Nr. 3_27082009
Nav spēkā
Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs (0.00 KB)
Nr. 2_13082009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības nolikums'' (0.00 KB)

Lapas